Historia Chatki Nieznajowa Stowarzyszenie
Stowarzyszenie
 Aktualności Galeria Księga Gości Dojazd
Kontakt:
sixx@o2.pl
gg:4793855


Jesteś naszym:
10985 gościem.„Beskide Beskide
kto po tebe ide...”

        piosenka ludowa

    Stowarzyszenie Miłośników Nieznajowej to organizacja zrzeszająca ludzi z całej Polski połączonych namiętnością do pewnego miejsca w Beskidzie Niskim gdzie Wisłoka i Zawoja łączą swoje nurty.
    Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie 15 listopada 1991 roku i w związku z tym posiada tak zwaną osobowość prawną.
    Władzami Stowarzyszenia są Zarząd oraz Komisja Rewizyjna, których członkowie są wybierani na okres 2 lat podczas Walnego Zebrania odbywającego się każdego roku w listopadzie.
    Na Zebraniu przedstawione zostaje sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w mijającym roku, podejmowane są uchwały o skreśleniu lub przyjęciu nowych członków, oraz ustalane są wszelkie regulacje dotyczące Chatki i jej funkcjonowania w roku kolejnym.
    Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba pełnoletnia, która wykaże się odpowiednio długim stażem pobytu w Chatce oraz zaangażowaniem w sprawy jej dotyczące.
Wszelkie szczegóły można wyczytać ze Statutu Stowarzyszenia który z miłą chęcią zostanie udostępniony zainteresowanym.     Gospodarz Chatki zwany Chatkowym jest to osoba upoważniona w danym okresie do zarządzania Chatką i przyjmowania gości.
    Gospodarzem może być jedynie członek Stowarzyszenia. Ze względu na bezpieczeństwo Domu i potencjalnych Turystów osobom postronnym klucza do Chatki nie udostępniamy.

Wszystkich Nieznajowiaków obowiązuje regulamin:

REGULAMIN CHATKI W NIEZNAJOWEJ


1.W CHATCE, W SĄSIEDNICH BUDYNKACH ORAZ NA TERENIE DO NICH PRZYLEGŁYM KAŻDY PRZEBYWA NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

2. Chatka jest otwarta dla wszystkich miłośników gór respektujących JEJ regulamin.

3. Każdy Gość powinien zameldować się u Gospodarza Chatki i stosować się do jego poleceń.

4. Nocleg w Chatce jest udzielany w zamian za drobne prace na jej rzecz.

5. Każdy zobowiązany jest do dbania o czystość i porządek w Chatce oraz naprawienia wszelkich szkód powstałych z jego winy.

6. Każdy zobowiązany jest do uzupełniania zapasu drewna. Drewna na opał nie znosimy z terenu Magurskiego Parku Narodowego. Miejsce zbierania drewna należy ustalić z Gospodarzem Chatki.

7. Każdy zobowiązany jest do zabierania (w miarę możliwości) z sobą śmieci nieorganicznych i do segregacji pozostałych.

8. W Chatce (oraz na terenie do niej przyległym) nie wolno używać alkoholu ani środków odurzających oraz przebywać w stanie wskazującym na ich użycie.

9. W Chatce nie wolno palić tytoniu. Używając w Chatce świeczek należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo.

10. Cisza nocna trwa od 23:00 do 7:00 lecz może zostać skrócona przez Gospodarza Chatki pod warunkiem nie zakłócania snu osobom tego wymagającym.

Wszelkie inne sprawy reguluje Gospodarz Chatki.


regulamin
A tak kończą Ci, którzy regulaminu nie przestrzegają :)

KREWNI I ZNAJOMI KRÓLIKA
czyli kto jest kim w Stowarzyszeniu

MONIKA SIKORSKA – łaskawie nam panujący Prezes
WALDEMAR JĘDA – Sekretarz
MAREK DEMBIŃSKI – Skarbnik
komisja rewizyjna:
KRZYSZTOF KOŁODZIEJ
MARIA JĘDA
MARTA PODSIADŁO

Członkowie:
ADAMCZYK PIOTR
BABIASZ RYSZARD
BOREK HANNA
DANIELKIEWICZ MATYLDA
DEMBIŃSKA KAJA
DERKACZ JACEK
GWAREK MAŁOGORZATA (I)
JĘDA BOŻENA
KAMIŃSKI AURELIUSZ
KWIETOWICZ KONRAD
MISZCZYK KAROLINA
OSUCH HANNA
RUDNICKA BEATA
SZPYRKA HUBERT
ZBROŻEK ANDRZEJ